3 PARA ČARAPA U VRIJEDNOSTI 115 Kn BESPLATNO UZ SVAKU NARUDŽBU
 

Pravila o privatnosti

PRAVILA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA deily.sk sro OGRANIČENA ODGOVORNOST

 1. Prodavatelj je i operator web stranice u smislu ovih odredbi.
 2. Osobni podaci znače podatke koji mogu izravno ili neizravno identificirati određenu fizičku osobu. To su posebno ime, prebivalište, matični broj, e-mail. kolačiće i druge.
 3. Potrošač odnosno. Kupac koji je fizička osoba potvrđuje Narudžbu, potvrđuje da su osobni podaci koje je dao u rasponu imena, prezimena, adrese, adrese e-pošte, telefonskog broja točni i istiniti. Obrada takvih podataka nužna je za provođenje Ugovora o kupnji na daljinu čiji je stranka Potrošač u smislu članka 6. stavka 1. točke (a). (b) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: GDPR) obrada osobnih podataka je prikupljanje, pohrana i obrada osobnih podataka od strane Davatelja i njihova upotreba u svrhu naplate, registraciju domene i druge radnje povezane s naručenom i pruženom uslugom, uključujući kasniju komunikaciju s Potrošačem radi ostvarivanja ugovornih prava (odustajanje) kao i vlastiti marketing Operatora, u svrhu slanja podataka o robi, elektroničkim putem (e-mailom).

 4. Operator obrađuje osobne podatke, posebno o:
      
  1. Registracija kupca
  2. Izrada naloga / zaključivanje ugovora o kupnji
  3. Izdavanje dokumenta, potvrda naloga
  4. Dostava robe
  5. informacije o vijestima, popustima i promocijama
  6. Registracija naloga i reklamacija

 5. Operator obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u mjeri određenoj u relevantnim zakonskim propisima, ugovorima i drugim dokumentima Operatora do te mjere da će takvi osobni podaci biti dostavljeni Operatoru na dokumentima, u elektroničkom obliku ili na drugi način u komunikaciji s Kupcem.
 6. Potrošač ima pravo u bilo kojem trenutku pismeno povući svoj pristanak. Povlačenje pristanka na snazi ​​je na dan kad je dostavljeno Davatelju usluge.
 7. Operator obrađuje posebno sljedeće osobne podatke dotičnih osoba:

  1. Ime i prezime
  2. Adresa
  3. Tel. i e-pošta
  4. Podaci o plaćanju
  5. Kolačići

 8. Kupac pruža takve osobne podatke Operateru dobrovoljno kako bi ispunio svoje obveze iz Ugovora o kupnji.
 9. Kupac potvrđuje da će se osobni podaci dati trećoj strani kako bi se ispunile obveze iz kupoprodajnog ugovora.
 10. Operator obrađuje osobne podatke dotične osobe samo u vremenu koje je potrebno da ispuni svoje obveze iz Ugovora i općenito obvezujući zakonski propisi.
 11. Operator obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u svrhe markiranja uz pristanak dotične osobe. Dotična osoba pristaje na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe prilikom registracije, prilikom pretplate. Dotična osoba pristaje na neograničenu obradu osobnih podataka. Ovaj pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku obavještavanjem operatera u bilo kojem obliku ili zatvaranjem računa ili otkazivanjem pretplate na bilten.
 12. Operator ne objavljuje osobne podatke o kupcima.
 13. Pristanak na obradu podataka koja se provodi pod zakonskom obvezom (npr. Porezne svrhe) ne može se opozvati.

 14. Osoba o kojoj je riječ ima sljedeća prava u odnosu na operatera na pisani zahtjev: 
  1. Dotična osoba ima pravo pristupa osobnim podacima.
  2. Subjekt podataka ima pravo ispravljanja osobnih podataka i dopunjavanja nepotpunih osobnih podataka ako:

   1. osobni podaci više nisu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
   2. dotična osoba povuče svoj pristanak
   3. dotična se osoba protivi obradi osobnih podataka i nema prednost nad bilo kojim legitimnim razlogom obrade osobnih podataka.
   4. osobni se podaci obrađuju ilegalno

  3. Subjekt podataka ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka ako:        
   1. Subjekt podataka prigovara točnosti osobnih podataka
   2. obrada osobnih podataka je nezakonita
   3. Davatelj više ne treba osobne podatke u svrhu obrade osobnih podataka, ali dotična osoba ih treba da podnese pravni zahtjev.
   4. Dotična se osoba protivi obradi osobnih podataka, do potvrde da opravdani razlozi od strane Davatelja usluga nadmašuju opravdane razloge za dotičnu osobu.
   5. To je razlog za otkazivanje ispunjenja obveza iz GDPR-a, Zakona o zaštiti osobnih podataka, posebnog propisa ili međunarodnog ugovora koji obvezuje Slovačku Republiku,
   6. Osobni podaci prikupljaju se u vezi s ponudom usluga informacijskog društva  
       
  4. Davatelj će, ako dotična osoba to zatraži, izvijestiti dotičnu osobu o primateljima kojima je Operator obavijestio ispravku osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka.
  5. Subjekt podataka ima pravo na prenosivost osobnih podataka
  6. Subjekt podataka ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka
  7. Subjekt podataka ima pravo ne biti podložan odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka.
  8. Subjekt podataka ima pravo biti obaviješten od strane Operatora bez nepotrebnog odgađanja o povredi zaštite osobnih podataka.
  9. Pravo na pokretanje postupka pred nadležnim tijelom državne uprave u skladu sa stavkom 100. Zakona br. Br. 18/2018 CFU o zaštiti osobnih podataka.
  10. Subjekt podataka ima pravo odrediti vrijeme obrade.
  11. Davanje osobnih podataka potrebno je za zaključivanje ugovora prilikom narudžbe. Ako im nisu pruženi ne mogu zaključiti ugovor na daljinu.
  12. Subjekt podataka ima pravo utvrditi izvor osobnih podataka.

 15. Davanje podataka dotičnoj osobi: 
   
      
  1. Davatelj na zahtjev dostavlja dotičnoj osobi informacije koje se tiču ​​obrade njegovih osobnih podataka. u papirnatom ili elektroničkom obliku.
  2. Dobavljač će dotičnoj osobi pružiti podatke u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.
  3. Informacije pruža Operator besplatno.
  4. Ako je prijava dotične osobe očito neutemeljena, davatelj može naplatiti razumnu naknadu troškova.

 16. Ako dotična osoba nema punu pravnu sposobnost, ta prava ostvaruje njezin zakonski zastupnik.
 17. Da bi ograničio prava dotične osobe u skladu s člankom 23. GDPR-a i člankom 30. Zakona o zaštiti osobnih podataka, davatelj će o tome obavijestiti osobu pod uvjetom da svrha ograničenja nije ugrožena.
 18. Dotična osoba dužna je pružiti samo istinske osobne podatke.
 19. Te su odredbe uređene Zakonom br. Br. 18/2018 Savjet o zaštiti osobnih podataka i relevantnim EU standardima.
 20. Operator ne snosi odgovornost za zlouporabu osobnih podataka od strane treće strane koja je takvim osobnim podacima ilegalno pristupila.
 21. Dotična osoba može ostvarivati ​​svoja prava na bilo koji način. (E-pošta, telefon)


  Pravila o privatnosti

  DEILY obrađuje vaše osobne podatke koje nam dajete ili koje mi dobivamo osim izravno od vas.

  Kada posjetite DEILY, možemo prikupljati podatke kao što su IP adresa, kolačići, ponašanje web mjesta, informacije o operativnom sustavu, električna oprema itd. Ovi su podaci anonimni i korisnici ih ne mogu posebno identificirati.
  Podaci kolačića služe u nekoliko svrha kao funkcija web mjesta i ostalih analitičkih kolačića. Analitičke kolačiće prikuplja tvrtka Google Inc., koja naknadno te podatke anonimizira. Anonimni podaci više nisu osobni podaci jer se ne mogu dodijeliti određenoj osobi. DEILY također radi s takvim podacima. Ti se podaci koriste i u reklamne svrhe. Postavkama kolačića ovaj modul može kontrolirati Google ili postavke vašeg preglednika. Ako postavite preglednik da blokira druge kolačiće (tehničke), ometat ćete rad web stranice i u slučaju analitičkih kolačića blokirati rad elektroničke trgovine DEILY i oglašavanje koje vidite na drugim web mjestima možda ne odražava vaše interese.

 

Vaše osobne podatke obrađujemo na:

 1. Kupnja robe, dostava robe, registracija reklamacija i njihove opreme, registracija vas kao kupca - vaši se osobni podaci obrađuju u minimalnoj mjeri tako da primite robu poput imena, adrese, telefonskog kontakta, e-pošte podaci koje pruža pružatelj usluga) ako se registrirate, u bilo kojem trenutku možete izbrisati svoje podatke i svoj račun,
 2. Marketing: šaljemo vam samo ponude e-pošte na temelju vašeg pristanka, koje potvrđujete e-poštom i kad god je možete povući, u ovom slučaju nam nisu potrebni nikakvi podaci osim vaše e-pošte.
 3. Ispunjavanje ostalih pravnih obveza (računovodstvo)
 4. Vaše osobne podatke obrađujemo na sljedećoj zakonskoj osnovi:

  1. izvršavanje ugovornih obveza iz prodajnog ugovora
  2. legitimni interes u pružanju sadržaja koji se odnosi na marketing - automatski obrađeni podaci i kolačići

 5. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedećem vremenskom okviru:
      
  1. obrađujemo vaše osobne podatke za vrijeme važenja ugovora o kupnji> ako nisu navedeni, ugovor se ne može ispuniti
  2. obrađujemo vaše osobne podatke za vrijeme određeno zakonom - 10 godina u slučaju poreznog dokumenta> u ovom slučaju suglasnost se ne može opozvati
  3. korisnički račun> vrijeme dok ne zatvorite svoj račun, tj. povučete svoj pristanak
  4. marketing> povlačenje poslovnih obavijesti

INFORMACIJE O UPORABI "COOKIES"

 

I. DEFINICIJE

 

 1. deily.sk sro (u daljnjem tekstu Administrator), pruža usluge elektroničkim putem, pohranjuje i pristupa informacijama na korisničkim uređajima.
 2. Web stranica (portal) - web stranica ili aplikacija na kojoj administrator upravlja web mjesto koje radi u domeni: https://deily.hr/
 3. Kolačići - IT podaci, posebno male tekstualne datoteke pohranjene i pohranjene na uređajima putem kojih korisnik koristi web mjesto.
 4. Administracijski kolačići - znače kolačiće koje administrator objavljuje u vezi s pružanjem administrativnih elektroničkih usluga putem Web stranice.
 5. Vanjski kolačići - kolačići koje partneri administratora objavljuju putem web stranice.
 6. Uređaji - znači elektronički uređaj putem kojeg korisnik pristupa web mjestu.
 7. Korisnik - je subjekt za koji se elektroničke usluge mogu pružati u skladu s pravilima i propisima elektroničkim putem ili s kojima se može sklopiti Ugovor o elektroničkoj usluzi.

 

II. VRSTE KORIŠTENIH "KOLAČIĆA"

 

 1. Kolačići koje koristi administrator sigurni su za korisnikove uređaje. Konkretno, nije moguće da virusi ili drugi neželjeni softver ili zlonamjerni softver uđu u korisničke uređaje. Te datoteke omogućuju vam prepoznavanje softvera koji koristi korisnik i individualno prilagođavanje web mjesta za svakog korisnika. Kolačići obično sadrže naziv domene iz koje potječu, koliko dugo se čuvaju na uređaju i pridruženu vrijednost.

 2. Administrator koristi dvije vrste kolačića:
   
  1. RELAY COOKIES: pohranjuju se na korisničkom uređaju i ostaju tamo do kraja preglednika. Pohranjene informacije trajno se brišu iz memorije uređaja. Mehanizam relacijskog kolačića ne omogućuje prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka ili povjerljivih podataka s korisnikovog uređaja,
  2. TRAJNI KUHOVI: pohranjuju se u korisničku opremu i ostaju tamo do brisanja. Prestanak sesije preglednika ili isključivanje uređaja ne briše ga s korisnikovog uređaja. Trajni mehanizam kolačića ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka ili povjerljivih podataka s korisnikovog uređaja.

 3. Korisnik ima mogućnost ograničavanja ili uskraćivanja kolačićima pristup svojim uređajima. Ako koristite ovu opciju, web stranicu ćete moći upotrebljavati pored značajki koje po svojoj prirodi zahtijevaju kolačiće.

 

III. CILJEVI ZA "COOKIES"

 

 1. Administrator koristi svoje "kolačiće" u sljedeće svrhe:

  1. KONFIGURACIJA WEB STRANICA
   1. prilagođavanje sadržaja web stranica korisničkim preferencijama i optimiziranje upotrebe web stranica
   2. prepoznavanje uređaja korisnika web lokacije i njegove lokacije te ispravan prikaz web mjesta prilagođena njegovim individualnim potrebama.

  2. VERIFIKACIJA KORISNIKA NA WEB STRANICI I POVRATAK KORISNIKA ODNOSNO NA WEB SITE
   1. održavanje sesije web stranice korisnika (nakon prijave) kako korisnik ne bi morao ponovno unijeti prijava na svaku podstranicu portala;
   2. pravilno konfiguriranje odabranih značajki web stranice i, posebno, omogućavanje provjere autentičnosti sesije preglednika;
   3. optimiziranje i povećanje učinkovitosti usluga koje pruža administrator.

  3. PROVEDBA PROCESA POTREBNI ZA PUNU FUNKCIONALNOST Web stranica

   1. prilagođavanje sadržaja web stranica korisničkim preferencijama i optimiziranje upotrebe web mjesta. Osobito ove datoteke omogućuju prepoznavanje osnovnih parametara korisničke opreme i ispravan prikaz web stranica prilagođenih njihovim individualnim potrebama;
   2. pravilno funkcioniranje partnerskog programa, posebno omogućavajući provjeru izvora preusmjeravanja korisnika na web mjesto web stranice;
   3. omogućavanje upotrebe funkcija "Mailbox" i "Cart" na web mjestu.

  4. PRAĆENJE ANALIZE I REVIZIJE
   1. proizvodnju anonimnih statističkih podataka koji pomažu razumjeti kako korisnici web stranica koriste te stranice, poboljšavajući tako njihovu strukturu i sadržaj.

  5. OSIGURANJE pouzdanosti web stranice

 2. Administrator usluge koristi vanjske "kolačiće" za sljedeće svrhe:

  1. Administrator usluge koristi vanjske "kolačiće" za sljedeće svrhe:
  2. predstavljanje multimedijskog sadržaja na web stranicama koje su preuzete s vanjskih web stranica, npr. YouTube
  3. prikupljanje općih i anonimnih statičkih podataka koristeći analitičke alate, npr Google Analytics
  4. prikazivanje oglasa prilagođenih preferencijama korisnika putem mrežnog alata za oglašavanje, npr. Google AdSense
  5. prijava na web stranicu putem društvenih web stranica, npr. Facebook.com.
  6. Koristite interaktivne značajke za popularizaciju web stranica putem društvenih mreža, uključujući Facebook.com, Instagram.com,
  7. predstavljanje ocjena na web stranicama koje su preuzete s vanjskih web stranica, npr. Heureka.sk.
  8. korištenje značajke za olakšavanje komunikacije putem web stranica koje su preuzete s vanjskih web stranica, kao što je Live Chat.

 

MOGUĆNOSTI ZA ODREĐIVANJE UVJETA SLAGANJA ILI DOSTUPA "KOKOJAMA"

 

 1. Korisnik može neovisno i u bilo kojem trenutku promijeniti postavke kolačića, navodeći uvjete za njihovo pohranjivanje i pristup Korisničkom uređaju. Korisnik može izvršiti promjene u postavkama spomenutim u prethodnoj rečenici koristeći postavke web preglednika. Konkretno, ove postavke možete promijeniti tako da blokirate automatsko rukovanje kolačićima u postavkama web-preglednika ili kad god se kolačići postave na korisnikov uređaj. Pojedinosti o rukovanju kolačićima i načinima rukovanja potražite u programskim postavkama (web preglednik).
 2. Korisnik može izbrisati kolačiće u bilo kojem trenutku koristeći značajke dostupne u web pregledniku koji koristi.
 3. Ograničavanje upotrebe kolačića može utjecati na neke značajke dostupne na web mjestu.
 4. Za primjer konfiguracije Google Chromea, kliknite OVDJE.