3 PARA ČARAPA U VRIJEDNOSTI 115 Kn BESPLATNO UZ SVAKU NARUDŽBU
 

Opći prodajni uvjeti

Čl. I UVOD

 

 1. Ovi Poslovni uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti poslovanja" ili "uvjeti") uređuju prava i obveze stranaka koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između prodavatelja i kupca a čiji predmet prodaje i kupnje se izvršava u online trgovinama, koje upravlja deily.sk s.r.o.
 2. Operater je trgovačko društvo magicsport s.r.o., IČO: 48242373, Bezručova 1191/3, Trenčín 911 01,Slovačka republika (u daljnjem tekstu operater).
 3. Kupac je fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode ili koristi usluge, bilo u svojstvu potrošača ili poduzetnika.
 4. Ovi poslovni uvjeti također definiraju prava i obveze stranaka koje proizlaze iz ugovora o kupnji i daju informacije u skladu sa § 3. par. 1 Zakona br. 102/2014 Z. z. o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora o udaljenosti ili ugovora zaključen izvan prostorija prodavatelja i o promjeni i dopuni pojedinih zakona.
 5. Mjerodavni uvjeti poslovanja regulirani su zakonima Slovačke Republike, posebice Zakonom br. br. 40/1964 Građanski zakonik, Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača, Zakon br. 102/2014 Z. z. o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na daljinu ili na temelju izvaninstitucionalnog ugovora prodavatelja, kao i drugih relevantnih pravila.
 6. Kupac je fizička osoba koja, pri zaključivanju i ispunjenju ugovora o potrošačima, ne djeluje u okviru svog poslovanja, zaposlenja ili zanimanja.
 7. Ugovor o potrošnji je svaki ugovor bez obzira na pravni oblik ugovora i pravni režim ugovora gdje je potrošač jedna stranka ugovora.
 8. Dobavljač (u smislu poslovnih uvjeta i prodavatelj) je osoba koja, pri potpisivanju i ispunjenju ugovora o potrošačima, djeluje u okviru svog poslovanja ili druge poslovne djelatnosti.
 9. U smislu ovoga Zakona, ugovor o udaljenosti znači ugovor između prodavatelja i potrošača dogovorenog i zaključenog isključivo jednim ili više sredstava daljinskog komuniciranja bez istodobne fizičke prisutnosti prodavatelja i potrošača, posebice korištenjem web stranice, elektroničke pošte, telefona, faxa, “adresnog lista”,kataloga ponude.
 10. Nadzorno tijelo je Slovačka trgovinska inspekcija, SOI Inspektorat za regiju Bratislava, sa sjedištem u Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, koji je također tijelo alternativnog rješavanja sporova između potrošača i dobavljača (prodavača) u smislu zakona br. 391/2015 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.
 11. Kupoprodajni ugovor sklapa se na ograničeno vremensko razdoblje, dok obadvije strane ugovora ne ispune svoje obveze, koje proizlaze iz ugovora o kupnji i poslovnim uvjetima, koji su njegov sastavni dio.
 12. Ovi Uvjeti poslovanja vrijede do njihove promjene, koja će se izvršiti postavljanjem na istom mjestu.
 13. Stjecanje vlasništva nad kupljenom robom stiče se tek nakon plaćanja pune cijene za robu i njenog preuzimanja.
 14. Prodavatelj jamči osnovnu zaštitu koju pruža domaći zakon kupca.
 15. Zaštita potrošača također je obuhvaćena zakonodavstvom EU.

 

 

ČL. II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPNJI

 

 1. Po kupoprodajnom ugovoru, prodavatelj je dužan isporučiti (dati) robu kupcu i omogućiti mu da stekne pravo vlasništva. Kupac je dužan preuzeti predmet kupnje i platiti prodavatelju kupovnu cijenu.
 2. Kupoprodajni ugovor nastaje slanjem obvezujuće narudžbe od strane kupca i prihvaćanjem iste od strane prodavatelja.
 3. Roba se može naručiti putem elektroničke komunikacije na daljinu - web stranica prodavatelja www.deily.hr.
 4. Prijedlog sklapanja ugovora o kupnji je stavljanje proizvoda na web mjesto prodavača gdje je naznačena dostupnost robe, uključujući dostupne veličine.
 5. Kupoprodajni ugovor od strane kupca nastaje slanjem obvezujuće narudžbe koju kupac može izvršiti na sljedeći način:
  1. Kupac odabere određene artikle iz kataloga proizvoda.
  2. Nakon što klikne na proizvod, kupac će biti preusmjeren na pojedinosti o proizvodu.
  3. U detaljima proizvoda kupac odabere veličinu proizvoda, njegovu količinu, a zatim odabere opciju "U košaricu".
  4. U odjeljku "Košarica" kupac pregleda robu koju je odabrao i odlazi u odjeljak "Blagajna" gdje ispunjava podatke potrebne za realizaciju kupoprodajnog ugovora.
  5. U narednom koraku se od kupca traži da se složi s odredbama i uvjetima koji su inače dostupni na web stranici prodavatelja.
  6. Kupac ima mogućnost primijeniti "Kod akcije" u procesu kupnje, ako prodavatelj akciju (popust, poklon it.) ima u ponudi.
  7. Nakon odabira načina plaćanja, kupac će pritisnuti "Potvrdi narudžbu" kako bi napravio obvezujuću narudžbu, što je stvaranje ugovora o kupnji na temelju prijedloga (ponude) prodavatelja.
 6. Ovako stvorena narudžba je obvezujuća, a kupac prihvaća kupovnu cijenu.
 7. Prodavatelj je dužan poslati potvrdu narudžbe putem e-maila u roku od 24 sata.
 8. Potvrda o sklapanju ugovora o kupoprodaji uključuje, osobito, naziv i specifikaciju robe čija je prodaja predmet kupoprodajnog ugovora, dalje detalje robe, naziv i mjesto isporuke robe, cijenu, uvjete, način i vrijeme isporuke robe.

 

 

ČL. III PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA

 

 1. Predmet kupoprodajnog ugovora su prava i obveze stranaka.
 2. Prodavač je posebno dužan
  1. osigurati da kupac stekne pravo na imovinu
  2. dostaviti naručenu robu prema narudžbi pravilno i na vrijeme
  3. pakirati robu za transport kako bi bila dostavljena ne oštećena
  4. dati kupcu robu što ranije sa svim dokumentima potrebnim za pravilno preuzimanje i korištenje robe
  5. pružiti potrošaču informacije po relevantnim odredbama i prema odgovarajućim zakonima

 3. 3.Kupac je posebno obvezan
  1. platiti prodajnu cijenu
  2. preuzeti robu
  3. potvrditi preuzimanje robe potpisom ili potpisom osobe ovlaštene za preuzimanje na dostavnici

 4. Opasnost od oštećenja robe prelazi na kupca preuzimanjem iste od prijevoznika, inače u trenutku kada mu je dopušteno raspolagati robom, ali ga kupac nije preuzeo.

 

 

ČL. IV. POVLAČENJE IZ UGOVORA

 

 1. Prodavač ima pravo povući se iz ugovora ako nije u mogućnosti pravovremeno dostaviti robu kupcu, posebice zbog rasprodane robe ili nedostupnosti robe kod dobavljača, zbog nemogućnosti izvršenja sukladno relevantnim odredbama građanskog zakona.
 2. O poništenju narudžbe prodavatelj informira kupca telefonom ili e-poštom, a u slučaju plaćanja kupovne cijene, sredstva će se vratiti kupcu u roku od 14 dana na bank. račun, osim ako se s prodavateljem ne dogovori drugačije.
 3. Korisnik ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana od dana primitka robe. Može to učiniti i osoba ovlaštena od strane korisnika.
 4. Smatra se da je potrošač preuzeo robu u vrijeme kada potrošač ili određena treća strana, a ne prijevoznik, preuzme sve dijelove naručene robe.
 5. Korisnik se može povući iz ugovora za isporuku robe i prije početka prvog dana od navedenih 14 dana (Čl. IV. 2.)
 6. Prodavač je dužan omogućiti preuzimanje obrazca za povlačenje iz ugovora na svojoj web stranici.
 7. Povlačenje iz ugovora ovisi o režimu standarda potrošača iz Čl. I. uvjeta poslovanja.
 8. Kupac je dužan poslati robu natrag ili ga predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio da preuzme robu.
 9. Prodavatelj je dužan vratiti potrošaču sva plaćanja koja je primio na temelju ugovora, bez suvišnog kašnjenja, u roku od 14 dana od datuma dostave obavijesti o povlačenju.
 10. Potrošač je odgovoran za smanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz tretmana robe koja je izvan tretmana potrebnog za utvrđivanje karakteristika i funkcionalnosti robe.
 11. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, ako se potrošač povuče iz ugovora, snosi troškove povrata robe prodavcu.

 

ČL. V CIJENA ROBE, UVJETI PLAĆANJA I OSTALI UVJETI O CIJENI

 

 1. Prodavatelj je obveznik PDV-a.
 2. Cijene svakog proizvoda navedene su na web stranici www.alabo.hr u trenutnoj verziji i aktualne su. Cijene su navedene uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV).
 3. U slučaju očitih pogrešaka u pisanju, promjena tečaja, značajno povećanje inflacije, ili značajna promjena uslova od strane dobavljača, cijene se mogu mijenjati.
 4. Konačna cijena je cijena navedena u obrascu narudžbe u sekciji "Blagajna" neposredno prije slanja narudžbe. Konačna cijena se navodi uključujući PDV i druge troškove (kao što su poštarine, pristojbe itd.) koje kupac mora platiti za kupnju robe. Ova se cijena može mijenjati jedino uzajamnim dogovorom između dviju stranaka.
 5. Prodavatelj ne naplaćuje pakovanje naručene robe.
 6. Prodavatelj ne naplaćuje naknadu za prijevoz "poštarina"
 7. Prodavatelj ne naplaćuje nikakve dodatne pristojbe vezane uz način plaćanja.
 8. Kupcu će se naplaćivati naknada od 8 HRK (jedna kuna) koja pokriva troškove prijevoznika u slučaju plaćanja pouzećem. Primatelj naknade je prijevoznik.

 9. Kupac ima sljedeće opcije plaćanja:
  1. pouzećem
  2. PayPal
  3. karticom online

 10. Porezni račun (faktura) bit će poslan kupcu elektroničkim putem.
 11. Cijene proizvoda koje su nastale kao rezultat tehničkih pogrešaka su nevažeće. Operater zadržava pravo ispravljanja istih, uključujući i korekciju već napravljenih narudžbi.

 

 

ČL. VI UVJETI ISPORUKE

 

 1. Prodavač se obvezuje isporučiti naručenu robu kupcu u roku od 7-12 radnih dana.
 2. Troškove dostave snosi prodavatelj u slučaju ako je u detaljima navedeno "besplatna dostava",inače kupac uvijek snosi troškove prijevoza.
 3. Prodavatelj obavještava kupca da je robu poslao putem elektroničke pošte.
 4. Kupac je dužan preuzeti robu osobno na mjestu navedenom u obvezujućoj narudžbi ili dogovoriti da robu preuzme ovlaštena osoba.
 5. Prilikom preuzimanja robe, kupac ili ovlaštena osoba trebaju provjeriti je li ambalaža u kojoj je roba zapakovana oštećena. U slučaju oštećenja potrebno je na licu mjesta napisati sa prijevoznikom izjavu o oštećenju uzrokovanim tijekom prijevoza.
 6. Prodavatelj ne mora prihvatiti pritužbe (reklamaciju) o preuzimanju robe koja je tako preuzeta.
 7. Kupac ili ovlaštena osoba potvrđuju primitak robe potpisivanjem na dostavnici.
 8. Mjesto primitka je mjesto navedeno u obvezujućoj narudžbi.
 9. Zajedno s robom, prodavatelj će kupcu dostaviti fakturu i dostavnicu.
 10. Roba se smatra preuzetom od strane kupca od trenutka kada kupac pismeno potvrdi preuzimanje robe ili fizicki robu preuzme samostalno ili to učini osoba za to ovlaštena.

 

 

ČL. VII AKCIJE I NAGRADNE IGRE

 

 1. Prodavatelj može jednostranim javnim objavljivanjem pružiti prednosti kupcu.
 2. Ova pogodnost može da bude u obliku besplatnog bonus proizvoda ili povoljnija cijena koju prodavatelj nudi za kupnju preko određenog iznosa.
 3. Javno objavljivanje može biti u pisanom obliku i objavljeno putem web stranice ili društvenih mreža.
 4. Posebni uvjeti i odredbe bit će izmijenjeni na odgovarajućem dijelu web stranice prodavca.
 5. Zabranjeno je zloupotrijebiti akciju kako bi stekli koristt.
 6. U slučaju otkazivanja ugovora / vraćanja robe, nužno je vratiti sve popuste na cijenu i bonus proizvode, a istodobno nadoknaditi štetu koja je nastala Prodavaču. Kupac je dužan vratiti sve što je dobio od prodavatelja.
 7. Kupac koji je primio darovne artikle jer je kupio preko određenog iznosa nije dužan vratiti robu ako je vrijednost narudžbe pala za određeni iznos zbog razloga na strani prodavca.
 8. U slučaju da klijent primijeni dijelom povlačenje od ugovora i vrijednost narudžbe spada ispod navedenog iznosa za dobivanje darovne robe, tj. nisu ispunjeni uvjeti za dobivanje takve prednosti, kupac je dužan vratiti darovnu robu ili platiti punu vrijednost takve robe.
 9. Ako prodavac istodobno ima u ponudi više akcija, korisnik ima pravo na jednu - ekonomski najpovoljniju akciju.

 

ČL. VIII ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

 1. Prodavatelj je i operator web stranica u smislu ovih odredbi.
 2. Osobne informacije smatrat će se takvim informacijama kojima se može, izravno ili neizravno, identificirati određena fizička osoba. Posebno su ime, prebivalište, rodni broj, e-mail, kolačići i druge.
 3. Kupac ili Kupac je fizička osoba, potvrda narudžbe potvrđuje da je pod uvjetom da osobne podatke u ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona točni. Obrada tih podataka je neophodna za ispunjenje Ugovora o kupnji na daljinu, gdje je na jednoj strani Kupac u smislu čl. Članak 6. točka 1 slovo b) Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (u nastavku „GDPR”). Svrha obrade osobnih podataka je sakupljanje, pohrana i obrada davatelja osobnih podataka i njihovo korištenje u svrhu naplate, registracija domena i druge aktivnosti povezane s naručenom i pruženom uslugom, uključujući i komunikacije s potrošačima zbog primjene ugovornih prava (povlačenje ugovora itd)), a za potrebe vlastitog marketinga u svrhu slanja podataka o robi elektroničkim putem (e-mail).

 4. Operator obrađuje osobne podatke i to posebno:
  1. registracija kupca
  2. stvaranje narudžbe / stvaranje kupoprodajnog ugovora
  3. ispostavljanje dokumenata, potvrda narudžbe
  4. dostava robe
  5. informacije o novinama, popustima i akcijama
  6. evidencija narudžbi i reklamacija

 5. Operater obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u okviru navedenom u zakonskim propisima, ugovorima i drugim dokumentima operatera onoliko, koliko ove osobe pruže operateru ove osobne podatke na dokumentima, u elektronskom obliku ili drugim načinom komunikacije sa kupcem.
 6. Korisnik ima pravo povući pristanak u bilo kojem trenutku u pisanom obliku. Otkazivanje suglasnosti stupa na snagu danom dostave Dobavljaču.

 7. Operater posebno obrađuje sljedeće osobne podatke dotičnih osoba:
  1. ime i prezime
  2. adresa
  3. tel. br. i e-mail
  4. dodaci o plaćanju
  5. kolačići (Cookies)
  6. kupac dobrovoljno daje takve osobne podatke operateru kako bi ispunio svoje obveze prema ugovoru o kupoprodaji.

 8. Kupac uzima na znanje da će osobni podaci biti dostavljeni trećoj strani kako bi ispunili svoje obveze prema ugovoru o kupoprodaji.
 9. Operater obrađuje osobne podatke dotične osobe samo za vrijeme potrebno za ispunjavanje svojih obveza iz ugovora i općenito obvezujućih zakonskih propisa.
 10. Operater obrađuje osobne podatke dotičnih osoba za marketinške svrhe uz pristanak dotične osobe. Dotična osoba suglasna je s obradom osobnih podataka za marketinške svrhe prilikom registracije pri pretplati. Dotična osoba se slaže s obradom osobnih podataka na neodređeno vrijeme. Takav se pristanak može povući u bilo kojem trenutku obavještavanjem operatora ili otkazivanjem računa ili otkazivanjem iz newslettera.
 11. Operater ne otkriva osobne podatke o kupcima
 12. Nije moguće povući suglasnost na obradu podataka koji se obavljaju na temelju zakonske obveze (npr. Porezne svrhe).
 13. Dotična osoba ima sljedeća prava prema operateru, na pisani zahtjev u skladu s čl. 15 do 22 i čl. 34 GDPR i sukladno zakonu:

 14. Zainteresirana osoba ima pravo na pristup osobnim podacima u skladu s čl. 15 GDPR:
  1.  Dotična osoba ima pravo dobiti od Operatora izjavu o tome da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega.informisanja o obradi osobnih podataka
  2. Zainteresirana osoba ima pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s čl. 16 GDPR: Zainteresirana osoba ima pravo da operator bez nepotrebnog kašnjenja ispravi neispravne osobne podatke o njemu. S obzirom na svrhu obrade osobnih podataka, dotična osoba ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
  3. Dotična osoba ima pravo na brisanje osobnih podataka iz članka 17. DPPP-a:
  4. Dotična osoba ima pravo da Operater bez suvišnog čekanja izbriše osobne podatke koje se na nju odnose, ako je dotična osoba ostvarila to pravo na sljedeći način:
   1. osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su stečeni ili na drugi način obrađeni,
   2. dotična osoba oduzima pristanak na temelju kojeg se obavlja obrada osobnih podataka i ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka,
   3. predmetna osoba prigovara obradi osobnih podataka i ne prejudicira bilo kakve legitimne razloge za obradu osobnih podataka ili se ta osoba ne odnosi na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga,
   4. osobni podaci se obrađuju nezakonito,
   5. razlog je brisanja obveze iz GDPR-a, Zakona o zaštiti osobnih podataka, posebnog propisa ili međunarodnog ugovora koji obvezuje Slovačku Republiku,
   6. osobni podaci dobiveni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

  5. Zainteresirana osoba ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka sukladno čl. 18 GDPR: Dotična osoba ima pravo ograničiti obradu osobnih podataka od strane Operatera ako:
   1. dotična osoba protivi se točnosti osobnih podataka tijekom razdoblja koje će pružatelju usluga omogućiti provjeru točnosti osobnih podataka,
   2. obrada osobnih podataka je nezakonita, a dotična osoba protivi se brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničavanja njihove uporabe,
   3. Uslužitelj više ne zahtijeva osobne podatke u svrhu obrade osobnih podataka, ali su potrebni dotičnoj osoba da podnese pravni zahtjev (ako postoji takva potreba), predmetna osoba prigovara obradi osobnih podataka, sve dok se ne verificira da li prevladavaju opravdani razlozi davatelja usluge preko legitimnih razloga dotične osobe.

    Predmetna osoba, čija je obrada osobnih podataka ograničena, je dužna o tome biti obaviještena od strane Uslužitelja prije nego što se ograniči obrada osobnih podataka.

  6. Na temelju čl. 19 GDPR Uslužitelj je obvezan, ako to zatraži zainteresirana osoba, obavijestiti zainteresiranu osobu o korisnicima kojima je operator obavijestio ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka.
  7. Dotična osoba ima pravo na prenosivost osobnih podataka iz čl. 20 GDPR: Zainteresirana osoba ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega i koje je pružio Operatoru u strukturiranom, uobičajenom obliku i stroju čitljivom obliku i ima pravo prenijeti takve osobne podatke drugom operatoru.
  8. Dotična osoba ima pravo prigovora obradi osobnih podataka. Zainteresirana osoba ima pravo prigovoriti obradu njegovih osobnih podataka zbog svoje posebne situacije na pravnoj osnovi, pod uvjetom da je obrada osobnih podataka neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili zato što je obrada nužna radi legitimnih interesa
  9. Zainteresirana osoba ima pravo da ne bude pokrivena odlukom koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje i koja ima pravne učinke koji utječu na njega ili imaju značajan učinak na njega.
  10. Zainteresirana osoba ima pravo da bude od strane Operatora bez nepotrebnog kašnjenja obaviještena o povredi zaštite osobnih podataka ako takvo kršenje zaštite osobnih podataka može dovesti do visokog rizika za prava fizičke osobe.
  11. Pravo pokretanja postupka pred nadležnim organom državne uprave sukladno § 100. Zakona br. 18/2018 Z.z. o zaštiti osobnih podataka.
    
 15. Određivanje osobnih podataka je obavezno za sklapanje ugovora prilikom izrade narudžbe. U slučaju nepotpunih podataka, nije moguće sklopiti ugovor o udaljenosti.
 16. Dotična osoba ima pravo utvrditi izvor osobnih podataka ako nije dobiven uz njegov pristanak.
 17. Pružanje informacija dotičnoj osobi
 18. Uslužitelj je dužan dotičnoj osobi, na njen zahtjev, dati podatke o obradi njenih osobnih podataka. Informacije moraju biti dostavljene u papirnatom ili elektronskom obliku, općenito u istom formatu kao i prijava. Ako zatraži zainteresirana osoba, Uslužitelj također može pružiti informacije usmeno ako dotična osoba dokaže svoj identitet na drugi način. Uslužitelj je u ostvarivanju prava iz čl. 15 do 22 GDPR obvezan pružiti suradnici suradnju.
 19. Uslužitelj je dužan dostaviti dotičnoj osobi informacije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Operator može produžiti vremensko ograničenje za dva sljedeća mjeseca, čak i više puta, u opravdanim slučajevima s obzirom na složenost i broj zahtjeva. Uslužitelj je dužan obavijestiti oštećenika o svakom takvom produženju.
 20. Uslužitelj informacije pruža besplatno
 21. Ako je zahtjev osobe u pitanju očito neosnovan ili neprikladan osobito zbog njegove ponavljajuće naravi, 23. Uslužitelj može zatražiti odgovarajuću naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove davanja informacija.
 22. Ako dotična osoba nije pravomoćna, ta prava uživaju njegovi zakonski zastupnici ili zastupnik.
 23. O ograničenju prava dotične osobe u skladu sa čl. 23 GDPR i § 30 Zakona o zaštiti osobnih podataka Davatelj usluga obavještava zainteresiranu osobu ukoliko svrha ograničenja nije ugrožena. 
 24. Dotična osoba je dužna pružiti samo prave osobne podatke.
 25. Ove odredbe uređuju se zakonom. br. 18/2018 Z.z. o zaštiti osobnih podataka i prikladnim odredbama EU.
 26. Operater nije odgovoran za zlouporabu osobnih podataka od treće osobe koja je dobila neovlašteno osobne podatke.
 27. Zainteresirana osoba može na bilo koji način ostvarivati svoja prava (e-mail, tel.)

 

ČL. IX ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. Uvjeti reklamacije uređuju se odgovarajućim odredbama reklamacijskog pravilnika, koji je objavljen na prodajnom web mjestu i relevantnim standardima zaštite potrošača.
 2. Ovi se uvjeti poslovanja mogu mijenjati.
 3. Poslovni uvjeti podliježu pravnom režimu Slovačke Republike i standardima EU.
 4. Ovi Uvjeti i odredbe stupit će na snagu 22. svibnja 2018. godine.